Flute Time Vol. 1

Flute TIme vol. 1
3 flutes
ISBN 705742

FLUTE Time  VOL.1

Aanvullende informatie:

  • 3 dwarsfluiten met meespeel CD
  • isbn 705742
  • niveau: Graad 1-2
  • Thema: Licht
Vorige slide
Volgende slide

Meer Informatie:

 

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling te merken om de lichte muziek verder te integreren in het muziekonderwijs. Dit heeft mij ertoe gebracht een aantal stukken te componeren gebaseerd op diverse populaire stijlen. Voor een triobezetting is gekozen om aan te sluiten op de groepslessen die veelal op muziekscholen worden gegeven. De stemmen kunnen uiteraard verdubbeld of vermeervoudigd worden. Bij sommige stukken staan akkoordsymbolen zodat de bezetting vrij eenvoudig is uit te breiden met akkoordinstrumenten (keyboard, gitaar) of een compleet combo (bas en slagwerk) Zo krijgt de leerling een breed beeld van wat zoal mogelijk is naast het gangbare (klassieke) materiaal. De stukken hebben een duidelijk herkenbaar karakter en zijn oplopend in moeilijkheidsgraad (vanaf 2e helft van het 1e leerjaat tot……) De omvang die gebruikt wordt bij Flute Time is d1 t/m e3. Voor een ritmische opbouw wordt gezorgd door het gebruik van terugkerende patronen.

Graad 1-2

Met meespeel CD met orkest.