Pro Tirando

Pro Tirando

Aanvullende informatie:

  • 1 gitaar met cd
  • isbn: 718691
  • niveau: 3-4
  • Thema: Tirando aanslag
  • Instrumenten: Solo gitaar met luister CD
Previous slide
Next slide

Meer Informatie Pro Tirando

Pro Tirando bevat 30 composities waarin de losse- of tirandoaanslag centraal staat en kan worden beschouwd als vervolg op Guitarra Tirando. De tirandopatronen zijn verder uitgebreid zodat er gewerkt kan worden aan een genuanceerde en professionele arpeggiotechniek. Ook wordt er aandacht besteed aan het
legatospel. De arpeggiotechnieken die worden gebruikt in Pro Tirando zijn bedoeld als voorbereiding op het professionele gitaarrepertoire (diverseBarokcomponisten, Granados, Albeniz, Carcassi).

Tevens zijn er aantal stukken met diverse toepassingen van pop- en lichte muziek. De CD is instructie en
luister CD.

Graad 3-4