Three of a Kind

Three of a Kind

30 studies voor gitaar

Aanvullende informatie:

  • isbn: 703795
  • niveau: 2-3
  • Thema: Ritme, Legato en Arpeggio
  • Instrumenten: Gitaar Solo
Vorige slide
Volgende slide

Meer Informatie

Dit boek is onderverdeeld in 3 segmenten:
-10 ritmische studies waarbij telkens een ritme centraal staat. Het ritme wordt bij ieder stuk vooraf geïntroduceerd in een 2-matig frase.

10 arpeggio studies waarbij telkens een rechterhandpatroon verwerkt wordt.

10 legato studies, afwaartse, opwaartse bindingen en een mix daarvan.

Deze studies zijn een belangrijk onderdeel in de technische ontwikkeling van de
beginnende gitarist.

Graad 2-3